Μπλαντχάουντ και Κουνχάουντ, φυλές σκύλων
Μπλαντχάουντ και Κουνχάουντ

Το Μπλαντχάουντ κατάγεται από το Βέλγιο και είναι μία από τις παλαιότερες φυλές λαγωνικών. Είναι διάσημο για την εξαιρετικά ανεπτυγμένη όσφρηση του. Το Κουνχάου­ντ εξελίχθηκε στη Βόρειο Αμερική για το κυνήγι ρακούν και αρκούδων· ανάγκαζε τα ζώα να ανέβουν σε δένδρα και στη συνέχεια γαύνιζε για να ειδοποιήσει τον κυνηγό.

Συμπεριφορά και γνωρίσματα

Εξαιρετικά ευγενικό και τρυφερό, το Μπλαντχάουντ βασί­ζεται στην ανθρώπινη συντροφιά. Και οι δύο φυλές χρειά­ζονται άφθονη άσκηση και δεν αντέχουν τη ζωή στην πό­λη. Σε γενικές γραμμές είναι υπάκουοι σκύλοι, αλλά μόλις αρχίσουν να ακολουθούν κάποια ίχνη, θα είναι δύσκολο να τους επαναφέρετε. Τα περισσότερα Κουνχάουντ έχουν ή­ρεμο και μετρημένο χαρακτήρα, αλλά το Αγγλικό Κουνχά­ουντ είναι νευρικός και ασταθής χαρακτήρας.

Περιγραφή

Και οι δύο φυλές έχουν κοντό, πυκνό τρίχωμα. Τα μάτια του Μιιλαντχαουντ είναι σκούρα και μέσου μεγέθους· τα μάτια του Κουνχάουντ είναι ανοιχτά καστανά έως σκού­ρα. Τα μακριά, κρεμαστά αυτιά πρέπει να ξεκινούν χαμη­λά. Η ουρά του Μπλαντχάουντ είναι μακριά και παχιά και τα πόδια δυνατά, με γερές αρθρώσεις. Η ουρά του Κουνχάουντ ξεκινά ακριβώς κάτω από το επίπεδο της ρά­χης. Τα πόδια είναι συμπαγή. Και οι δύο φυλές έχουν δυνατό, μυώδη κορμό με καλά εκτεταμένες πλευρές.

Αξιολόγηση φυλής

ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 10 χρόνια

ΑΣΚΗΣΗ Λίγα χιλιόμετρα καθημερινά

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ Περιορισμένη

ΘΟΡΥΒΟΣ Ομιλητικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜπΛαντνάουντ Κάποια προβλήμα­τα στους οφθαλμούς- Κουνχάουντ Δεν έχουν διαπιστωθεί

ΥΨΟΣ Μπλαντχάουντ 61-66 εκατοστά· Κουνχάουντ 52,5-67,5 εκατοστά

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ Μπλαντχάουντ AKC, CKC, FCI, KC Κουνχάουντ AKC, CKC