Σκάι Τέρριερ, φυλές σκύλων
Σκάι Τέρριερ

Το Τέρριερ αυτό πήρε το όνομα του από το σκωτσέζικο νησί Σκάι. Χάρη στο συμπαγή κορμό του και το ανθεκτι­κό σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες τρίχωμα, το Σκάι Τέρ­ριερ έγινε ένας πολύπλευρος σκύλος, οι επιδόσεις του ο­ποίου εκτιμήθηκαν από κυνηγούς και φύλακες κυνηγετι­κών χώρων. Οι ευγενείς το προτιμούσαν, ενώ η Βασίλισ­σα Βικτώρια δημιούργησε μία ποικιλία του.

Συμπεριφορά και γνωρίσματα

Ατρόμητος σκύλος που διατηρεί έντονα ανεπτυγμένο το κυνηγετικό του ένστικτο, έχει κομψή εμφάνιση και αξιο­πρεπή ιδιοσυγκρασία. Χάρη στη θαρραλέα, αλλά ήρεμη συ­μπεριφορά του, γίνεται καλός φύλακας. Παρότι δεν εμπι­στεύεται τους ξένους, δεν είναι επιθετικός. Δεν ξεχνά φί­λους ή εχθρούς και συνήθως προτιμά ένα μόνο άνθρωπο.

Περιγραφή

Το διπλό τρίχωμα του Τέρριερ διακρίνεται σε ένα μακρύ, σκληρό μανδύα χωρίς μπούκλες και ένα απαλό, εριώοες υπομανδύα. Τα μάτια είναι καστανά και απέχουν λίγο με­ταξύ τους. Τα αυτιά είναι όρθια ή πεσμένα. ‘Οταν είναι όρθια, πρέπει να βρίσκονται ψηλά στο κεφάλι και να εί­ναι στητά. Όταν είναι πεσμένα, πρέπει να είναι μεγαλύτε­ρα και να πέφτουν ομαλά σε σχέση με το κεφάλι. Η ου­ρά έχει πλούσιο τρίχωμα και το κατώτερο μισό σχηματί­ζει καμπύλη όταν κρέμεται. Όταν η ουρά φέρεται ψηλά, πρέπει να αποτελεί προέκταση του κορμού. Τα πρόσθια πόδια είναι μεγαλύτερα από τα οπίσθια. Έχει επίπεδη ρά­χη και το ίσιο τρίχωμα δίνει στο σκύλο μία επίπεδη εμ­φάνιση από τα πλάγια.

Αξιολόγηση φυλής

ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 13 χρόνια

ΑΣΚΗΣΗ Μέτρια

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ Περιορισμένη

ΘΟΡΥΒΟΣ Πολύ ομιλητικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Προβλήματα στη ράχη

ΥΨΟΣ 25-26 εκατοστά

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ AKC, CKC, FCI, KC