Να πάρω τον σκύλο μου στην παραλία;

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα,…