Με τον Fred Hassen από το Sit Means Sit

Με τον Fred Hassen από το Sit Means Sit

With Fred Hassen of Sit Means Sit Dog Training.