Μάθετε στο σκύλο σας να συγκεντρώνεται, ομαδικό μάθημα

Μάθετε στο σκύλο σας να συγκεντρώνεται, ομαδικό μάθημα

Μάθετε στο σκύλο σας να συγκεντρώνεται σε εσάς ότι και να συμβαίνει γύρω του. Μια αρκετά χρήσιμη εντολή σε επιθετικούς αλλά και φοβικούς σκύλους.