Εισαγωγή στον έλεγχο από απόσταση με εμπόδιο

Εισαγωγή στον έλεγχο από απόσταση με εμπόδιο

Στο παρόν βίντεο παρακολουθείτε μια εισαγωγή σε ασκήσεις, για τον έλεγχο του σκύλου μας από απόσταση. Οι ασκήσεις αυτές βοηθάνε στην καθοδήγηση του σκύλου μας από απόσταση αλλά και στην υπακοή από απόσταση, για τη δική του ασφάλεια.