Οι εντολές “μείνε” και “έλα” από πολύ μεγάλη απόσταση

Οι εντολές “μείνε” και “έλα” από πολύ μεγάλη απόσταση

Οι εντολές “μείνε” και “έλα” από πολύ μεγάλη απόσταση σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Το κάλεσμα έγινε από το ένα τέρμα στο άλλο και η άσκηση επαναλήφθηκε δύο φορές. Πολύ σημαντικές εντολές για την ασφάλεια του σκύλου μας.
Ζητώ συγγνώμη από τους φίλους για τον χρόνο που έκανα για να διασχίσω το γήπεδο, σε αντίθεση με τον Ερμή που χρειάστηκε μόλις κάποια δευτερόλεπτα…