Κάντο μόνο σου, καλέσματα από περιορισμό χωρίς βοηθό

Κάντο μόνο σου, καλέσματα από περιορισμό χωρίς βοηθό

Hi everyone! This is a very simple quick release knot that will help you practise restraind recalls by yourself! Practise three or more times a dayn in different environments.
Watch all our uploaded videos here:https://www.youtube.com/dogschoolgr
Γεια σε όλους! Αυτό το βίντεο περιγραφεί έναν πολύ απλό κόμπο ταχείας απελευθέρωσης που θα σας βοηθήσει να εξασκήσετε τα “καλέσματα από περιορισμό” χωρίς καμμία βοήθεια. Εξασκηθείτε τρεις ή παραπάνω φορές την ημέρα, και διαλέξτε σταδιακά διαφορετικό περιβάλλον.